चारण शक्ति

Welcome to चारण शक्ति

माँ वरवड़ी – पहला

पूरा नाम माँ वरवड़ी माता पिता का नाम पिता का नाम चंखडोजी गोखरू जन्म व जन्म स्थान આઈ વરવડીનો જન્મ સં. ૧૦૭૭ લગભગ થએલો. એમનું જન્મસ્થાન કચ્છ-વાગડના ભચાઉ તાલુકાના ખોડાસર ગામમાં.  स्वधामगमन   विविध આઈ વરવડીનાં લગ્ન ઝાલાવાડમાં રણની ટીકર પાસે આવેલ ગામ ખોડના મારૂ (દેથા) શાખાના ચારણામાં થએલાં. આઈના સ્વસુરપક્ષવાળા પણ મોટા વેપારી પોઠોનો […]

Notice Board

  • चारणो के गांव शाखा वार लिस्ट
  • चारण समाज निर्देशिका
  • चारण कवियों के परिचय
  • चारण साहित्यकार

Recent Posts

Categories

Categories

error: Content is protected !!
चारण शक्ति