चारण शक्ति

Welcome to चारण शक्ति

माँ जेतबाई

पूरा नाम माँ जेतबाई माता पिता का नाम પિતાનું નામ લાખાજી મહેડૂ. આઇનાં માતાનું નામ જાણવા મળ્યું નથી जन्म व जन्म स्थान આઇ જેતબાઇ માનો જન્મ સં. ૧૫૧૫ માં ખેડા જિલ્લાના વાલવોડ ગામમાં થએલો स्वधामगमन विविध આઇ જેતબાઇનું મોસાળ એજ ગામ વાલવોડના મહિયા શાખાના ચારણોમાં હતું.  जीवन परिचय આઇ જેતબાઇ માનો જન્મ સં. ૧૫૧૫ માં […]

Notice Board

  • चारणो के गांव शाखा वार लिस्ट
  • चारण समाज निर्देशिका
  • चारण कवियों के परिचय
  • चारण साहित्यकार

Recent Posts

Categories

Categories

error: Content is protected !!
चारण शक्ति