चारण शक्ति

Welcome to चारण शक्ति

मां गौरवी

पूरा नाम मां गौरवी माता पिता का नाम આઈ ગૌરવીના પિતાનું નામ જેદેવ (જયદેવ) વાંધિયા जन्म व जन्म स्थान   स्वधामगमन આઈ ગૌરવીએ પોતાનું અવતાર કાર્ય પૂરૂ થતાં જીવતાં સમાધિ લીધેલી. विविध આઈ ગૌરવીનાં લગ્ન (નરા શાખાની પેટા શાખા) નેચડા – શાખાના ગઢવી સોડચંદ્ર (સૌરચંદ્ર) સાથે થએલાં.  जीवन परिचय આઈ ગૌરવી – ગૌરવી આઈ ગૌરવી […]

Notice Board

  • चारणो के गांव शाखा वार लिस्ट
  • चारण समाज निर्देशिका
  • चारण कवियों के परिचय
  • चारण साहित्यकार

Recent Posts

Categories

Categories

error: Content is protected !!
चारण शक्ति