चारण शक्ति

Welcome to चारण शक्ति

माँ बेनबाई मोड़

पूरा नाम આઈ બેનબાઈ મોડ माता पिता का नाम ગઢવી માંડણ મોડનાં પુત્રી હતાં. जन्म व जन्म स्थान જૂનાગઢ જિલ્લાના ઘેડ પ્રદેશમાં આવેલ એરડા ગામ स्वधामगमन   विविध    जीवन परिचय આઈ બેનબાઈ મોડ (એરડા-કડછ) – આઈ બેનબાઈ જૂનાગઢ જિલ્લાના ઘેડ પ્રદેશમાં આવેલ એરડા ગામના ગઢવી માંડણ મોડનાં પુત્રી હતાં. એમને માધુપુર (ઘેડ) પાસેના કડછ […]

Notice Board

  • चारणो के गांव शाखा वार लिस्ट
  • चारण समाज निर्देशिका
  • चारण कवियों के परिचय
  • चारण साहित्यकार

Recent Posts

Categories

Categories

error: Content is protected !!
चारण शक्ति