चारण शक्ति

Welcome to चारण शक्ति

मां जानबाई डेरड़ीवाला

मां जानबाई डेरड़ीवाला

पूरा नाम આઈ જાનબાઈ (ડેરડીવાળાં) माता पिता का नाम આઈ જાનબાઈના પિતાનું નામ ગઢવી મેઘાણંદે રેઢ. માતાનું નામ ચિત્તબાઈ આઈ (નરેલા). जन्म व जन्म स्थान स्वधामगमन विविध  जीवन परिचय (આઈ જાનબાઈનું વૃત્તાંત તેમના વંશજ ડેરડીના ગઢવી બાલુભાઈ ખીમરાજભાઈ એ લખી મોકલેલ હરીકતના આધારે લખાએલ છે. તે બદલ શ્રી બાલુભાઈનો આભાર માનું છું. પિંગલ પાયક.) આઈ […]

error: Content is protected !!
चारण शक्ति