चारण शक्ति

Welcome to चारण शक्ति

November 29, 2023

1857 के स्वातंत्र्यवीर कानदासजी मेहडू

पूरा नाम स्वातंत्र्यवीर कानदासजी मेहडू माता पिता का नाम पिता का नाम केसरदान मेहडू जन्म व जन्म भूमि संवत 1867 देवलोकगमन अन्य जन्म:- संवत 1867  (बालवय मा माता ने पिता नु अवसान)। अभ्यास:- संवत 1867 मा, बाळ अवस्था मा भुज पाठशाला मा गया। शिग्रविध्या अने कवि नो  इल्काब:- 18 वर्ष  पाठशाला माँ रही संवत  1890 माँ शिग्रविध्या अने  कवि […]

error: Content is protected !!
चारण शक्ति